Ψηφιακή αναπαράσταση της Εγνατίας Οδού στο Τμήμα Μαλακάσι για λογαριασμό της εταιρίας Race Α.Ε. με σκοπό την προβολή του έργου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7