Αναπαράσταση Κτηρίων

Μετατροπή πρόσοψης και ένθεση στην πραγματικότητα κτηρίου γραφείων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας για λογαριασμό του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος".

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7